2022-12-02 Rune Engeseth


Nye regler for drosjenæringen

De siste årene har drosjenæringen endret seg og blitt mindre oversiktlig både for forbruker og for myndighetene. Regjeringen kommer nå med nye krav, som vil tre i kraft fra 1. januar, med ønske om en tryggere og mer seriøs næring.

Nye krav

1. desember sendte regjeringen ut en pressemelding med de nye kravene som i hovedsak går ut på følgende:

  • Krav om taklampe
  • Krav om garanti fra bank eller forsikringsselskap
  • Krav om godkjent taksameter
  • Krav om fagkompetanse
  • Kjøretøyet er registret som drosje

Les hele pressemeldingen fra regjeringen her.

Les hele Rundskriv N-3/2022 Garantisum for løyver 2022 og 2023

Krav om Løyvegaranti

Etter omregulering av drosjenæringen i 2020 falt krav om garanti bort for store deler av næringen. Med de nye reglene blir det nå på nytt krav om bankgaranti eller løyvegaranti for hele drosjenæringen. Garantisummen settes til 5000 euro for det første løyvet og 2500 euro for påfølgende løyver.

Vi er best på løyvegaranti

Vi har utviklet en løyvegaranti som er best i klassen. Med vår garanti får du en kostnadseffektiv løsning som frigir kapital og reduserer kostnadene. Send oss gjerne en søknad for å sikre at du er i tråd med de nye kravene.

Søk om løyvegaranti