2021-01-07 Håvard Hellum


Ny risikogiver for Matrix vedrørende garantier (gjeldende fra 01.01.2021).

Fra 01.01.2021 ble vår Garantist (IGI) erstattet med ny Garantist som er Great American International Insurance (EU) DAC, heretter benevnt GAEU. Som følge av økt konkurranse har vi gleden av å presentere GAEU som tilfredsstiller økende krav til bedre rating.
great american

Informasjon til våre forsikringstakere om ny risikogiver for Matrix vedrørende garantier.

Fra 01.01.2021 ble vår Garantist (IGI) erstattet med ny Garantist som er Great American International Insurance (EU) DAC, heretter benevnt GAEU. Som følge av økt konkurranse har vi gleden av å presentere GAEU som tilfredsstiller økende krav til bedre rating. Til tross for BREXIT bekreftes at alle garantier utstedt av IGI er gyldige til garantiens opprinnelige utløpsdato.

GAEU har:

  • A+ rating (Standard & Poor’s)
  • Hovedkontor i Irland
  • Meldt grensekryssende virksomhet til Finanstilsynet i Norge.

For ytterligere informasjon om selskapet, les mer på https://www.greatamericaneu.com/

Vi vil tilstrebe at våre samarbeidspartnere skal merke minst mulig til endring av Garantist samtidig som GAEU stiller noen andre krav enn IGI. For våre samarbeidspartnere vil det først om fremst innebære å fremskaffe oppdaterte regnskapstall slik at vi kan gjøre en best mulig vurdering, samt at GAEU stiller krav til at garantien betales før utstedelse. Vi håper på forståelse for at det blir en liten innkjøringsperiode til vi har strømlinjeformet interne rutiner og nye krav til dokumentasjon.

Ved spørsmål kontakt oss på post@matrixinsurance.no -eller ring oss på 23 20 79 20

Les mer om GAEU her: