2022-10-18 Matrix admin


Matrix Insurance er stolt samarbeidspartner i Ombrukt.no

Hva har forsikring med det grønne skiftet og sirkulærøkonomi å gjøre? Kanskje ikke den mest innlysende koblingen, men hvis produktene vi omgir oss med skal leve lenger, repareres, oppgraderes og kunne gjenbrukes vil Matrix Insurance være med og sikre at det ikke går på bekostning av forbrukernes trygghet.

Dersom Norge skal klare å nå bærekraftsmålene vi har satt oss innen 2030, må hver og en av oss i større grad tenke sirkulært. Det betyr at vi må bevege oss bort fra et bruk-og-kast-samfunn der vi hele tiden handler nytt og kvitter oss med det om ikke funker.
Vi må i stedet bli flinkere til å reparere, oppgradere og bruke tingene våre lenger før vi skifter dem ut. Ombrukt.no er et initiativ som springer ut fra den sirkulære tankegangen. Og her er Matrix Insurance stolt samarbeidspartner.

El-avfall troner på toppen

El-artikler som hvitevarer og brunevarer ligger høyt på listen over forbruksvarer som vi i større grad burde reparere og gjenbruke i stedet for å sende til resirkulering. I følge The Global E-waste Monitor kastet vi årlig hele 53,6 millioner tonn (!) på verdensbasis. Og Norge troner på toppen, med vanvittige 26 kilo i snitt per innbygger. Det ønsker vi i Matrix Insurance å bidra til å redusere.

Men hvis forbrukere skal bli flinkere til å ta miljøriktige valg, må vi samtidig stille krav til næringslivet som fremstiller og forhandler de aktuelle produktene.
Produktene må designes på en måte som gjør at de kan leve lenger – og de ulike bransjene må i større grad legge til rette for reparasjon og ombruk.

Ombruksgaranti gir trygghet

I 2021 lanserte Stiftelsen Elektronikkbransjen Ombrukt.no som et svar på EUs nye økodesigndirektiv hvor målet er å redusere mengden el-avfall i Europa.

Via Ombrukt.no tas brukte og brukbare hvitevarer, mobiletelefoner, nettbrett og bærbare pc’er ut av avfallsstrømmen. De testes, kontrolleres og rengjøres, og repareres ved behov før de selges ut i markedet igjen.

Vi vet at mange kvier seg for å kjøpe brukt på grunn av manglende garantier og frykten for bomkjøp. Vi i Matrix Insurance inngikk derfor et samarbeid med Ombrukt.no, hvor vi designet og utviklet et helt nytt forsikringsprodukt. Her fikk vi LY Forsikring med på laget som leverandør av en toårig ombruksgaranti. Når risikoen for å kjøpe katta i sekken reduseres, håper vi det vil føre til at flere kjøper brukt. Et slikt tilbud gagner både lommeboka og miljøet, uten å gå på bekostning av forbrukernes trygghet.

Slik fungerer det

Når du som kunde kjøper et ombruksprodukt på et av de over 30 ombrukssenterne rundt om i landet følger det automatisk med en to-årig ombyttegaranti.

Dersom det skulle oppstå en feil på produktet innenfor garantitiden har du krav på et tilsvarende produkt fra ombruksenteret, uten at det koster deg noe.
Som en ekstra trygghet omfatter garantien også en personskadeforsikring hvis det defekte produktet mot formodning skulle forårsake en personskade i forbindelse med bruk.

Her kan du lese mer om Ombruksgarantien.