2024-03-22 Håvard Hellum


Ikke la deg blende av skjønnheten – norsk natur er livsfarlig!

Rassikring berger liv og verdier – økonomiske garantier sikrer gjennomføringen.

Norge har en vakker natur – det er det liten tvil om. Hvert år strømmer turister hit til landet for å se våre fjell og fjorder. Men den ville naturen kommer også med en risiko for farer. 

For eksempel går det ofte både små og store ras langs norske veier. 

Ras har potensial til å forårsake store skader. Hele lokalsamfunn kan bli isolert, dersom en viktig gjennomfartsåre blir utsatt for ras og trafikk blokkeres. Men enda verre; ras kan forårsake skader på mennesker og dyr. I verste fall kan mange liv gå tapt. Derfor er det enormt viktig i et land som Norge at veiene er tilstrekkelig rassikre. 

Det er imidlertid ikke bare veiene som må sikres. Også entreprenører som utfører rassikring, og offentlige myndigheter som beordrer den, trenger å være trygge på at de ikke vil bli skadelidende som følge av mislighold. Det handler om trygghet for arbeidsplasser.

Sikring av veiene våre verner om folks liv og helse. Sikring av næringslivet verner om arbeidsplasser. Derfor velger stadig flere bedrifter å følge anbefalinger fra Norsk Standard og benytte seg av garantiordninger.

– For at en entreprenør og en byggherre skal kunne sikre trygge veier og lokalsamfunn, trenger de å være sikret mot tap og mislighold. Det er dette garantiene våre sørger for, sier Tor Erik Westvik, som er rådgiver for garantier i Matrix Insurance. 

Da DS Entreprenør fikk i oppdrag av Finnmark fylkeskommune å utføre rassikring i landets nordligste fylke, valgte de å gå til anskaffelse av en garantiløsning fra Matrix Insurance.