2023-03-15 Rune Engeseth


Hva er skattetrekksgaranti?

I henhold til skattebetalingsloven må alle selskaper som utbetaler lønn, eller pensjoner, garantere for at det blir betalt skatt.

Det vanlige er at skattepengene settes inn på en sperret konto, en såkalt skattetrekkskonto. Pengene på en slik konto er bundet frem til innbetalingen til skatteetaten, og kan kun utbetales til kemnerkontoret.

Med en skattetrekksgaranti slipper bedriften å innbetale forskuddstrekket på en sperret skattetrekkskonto samtidig som lønnsutbetalingen til de ansatte, og kan i stedet avvente med utbetaling til faktisk innbetaling til skatteetaten.
Dette frigjør kapital for bedriften som kan brukes som arbeidskapital.

Vi tilbyr skattetrekksgaranti som er godkjent av kemnerkontorene. Her svarer vi på 5 kjappe spørsmål som gir deg litt mer informasjon om skattetrekksgaranti:

1. Hva dekker en skattetrekksgaranti?

Vi tilbyr en garanti som erstatter selskapets skattetrekkskonto, og sikrer at all trukket skatt blir betalt til kemneren ved en eventuell konkurs. Garantien dekker kravene om å beskytte tilbakeholdt skatteinnbetaling, og kravet om å sette pengene inn på sperret konto.

2. Hvilke fordeler gir skattetrekksgaranti?

Skattetrekksgaranti er en rimelig måte å sikre seg tilgang til egne midler i perioden mellom to skatteinnbetalinger. Godt egnet for bedrifter som benytter seg av lån, eller ønsker tilgang til mer likviditet.

  • Mindre administrasjon for regnskapsansvarlig
  • Slipper å binde penger til en lav innskuddsrente på en skattetrekkskonto
    Frigir rimelig kapital som kan brukes i driften eller plasseres på konto som gir langt bedre avkastning enn på skattetrekkskonto
  • Belaster ikke balansen i regnskapet

3. Hva koster garantien?

Pris på garantien fastsettes etter en kredittvurdering av selskapet. Gjennomgående vil det være regningssvarende å benytte seg av skattetrekksgaranti spesielt  for selskap som trekker på kredittfasiliteter i bank, men også for de selskap som ikke har gjeld. Garantien faktureres årlig.

4. Hvem kan kjøpe skattetrekksgaranti?

Alle kredittverdige bedrifter, fortrinnsvis med flere enn 5 ansatte.

5. Hvordan fungerer garantien i praksis?

Skattetrekksgarantien utstedes til skatteetaten og fornyes årlig, men den hefter ikke i balansen. Det skal heller ikke stilles sikkerhet for garantien. Garantien må godkjennes av kemneren før kravet om skattetrekkskonto faller bort.

Bedriften er fortsatt ansvarlig for å betale skatten senest den 15. i månedene mars, mai, juli, september, november og januar.

Bedriften kan til enhver tid erstatte garantien ved å sette skattetrekket på en sperret konto. 

Ta kontakt

Hvis dette er interessant for deg og din bedrift så ta kontakt for en nærmere gjennomgang.