2023-03-06 Rune Engeseth


Hva er depositumsgaranti?

Enten man leier privat eller som bedrift så stilles det krav til depositum. For bedrifter betyr dette ofte at man binder opp verdifull kapital ved bruk av en depositumskonto eller en bankgaranti. Det finnes en bedre måte å oppfylle kravet fra utleier på. Ved å velge en depositumsgaranti kan du frigjøre kapital for bedriften, uten at det går på bekostning av sikkerheten.

Fordeler med en depositumsgaranti

Frigjør kapital
En depositumsgaranti er et godt alternativ for alle bedrifter som ikke ønsker å binde opp kapital og heller vil stå fritt til å bruke bedriftens ressurser til vekst og videre investeringer.

Krever ingen pantsettelse
Siden en depositumsgaranti heller ikke krever noen pantsettelser, vil en slik løsning også frigjøre eventuelle garantiforpliktelser fra bedriftens balanse.

Like sikker som en depositumskonto
En depositumsgaranti dekker det samme som et vanlig depositum, og er en like trygg og sikker måte å oppfylle kravet fra utleier på.

Hva dekker en depositumsgaranti for?

  • Manglende betaling av husleien 
  • Manglende betaling av fellesutgifter som er regulert i leiekontrakten
  • Skader på lokalet forårsaket av leietaker, ut over normal slitasje
  • Kostnader i forbindelse med tvangsfravikelse

Hvem kan søke om depositumsgaranti?

Alle bedrifter som leier næringslokaler eller annen eiendom kan søke om depositumsgaranti hos oss.
 
Vi vurdert alle søknader ut ifra deres økonomiske status. Hvor soliditet, lønnsomhet og bransje spiller inn.

Ta kontakt

Ta kontakt for mer informasjon eller la oss gi deg et tilbud.