2024-06-12 Håvard Hellum


Det handler om å bry seg

Når hadde du sist småpenger i lomma? I dag bruker vi bankkort i butikker, vi vippser eller bruker Stripe. Tiden da vi kunne legge noen mynter i en kald, utstrakt hånd på gaten er forbi.

I Matrix Insurance ser vi ikke kun på jobben vår som et levebrød for oss selv. Vi ser på vårt virke som et samfunnsengasjement. Vi bryr oss, og vi ønsker å gi tilbake, i form av bidrag til organisasjoner vi har tillit til. De som jobber for å gjøre hverdagen til utsatte grupper litt bedre.

I en tid med kraftig økende renter og stigende priser, ikke minst på matvarer, er det mange i de mest utsatte gruppene som har måttet søke hjelp, for eksempel hos Kirkens Bymisjon. 

Kirkens Bymisjon finnes i de fleste norske byer, med et svært mangfoldig spekter av tiltak rettet mot fattige og andre som sliter. De jobber med alt fra bolig- og arbeidstiltak, til psykiatri og rusomsorg, og akuttilbud med mat, husly og sanitære forhold.

Matrix støtter Kirkens Bymisjon i Oslo med tusen kroner månedlig, som går til måltider. Gode måltider er viktig ernæringsmessig, men også som sosiale møteplasser. 

En tusenlapp i måneden er ikke mye for en bedrift som går godt, men vi vet likevel at tusen kroner kan bli mange måltider. Vi vet også at alle monner drar. Om hver bedrift med overskudd gir tilsvarende, så løses store problemer.

Det private næringslivet er ryggraden i velferdssamfunnet vårt. Det er her verdiene skapes, før velstanden kan fordeles. I Matrix velger vi å gjøre litt av fordelingen selv, til en organisasjon hvis formål vi har tro på og tillit til. Det handler nemlig om å bry seg.