2022-06-24 Rune Engeseth


Aktiv bruk av §47 - garantien for bustadoppføringslova

Visste du at du som boligutvikler kan avlaste behovet for byggelån gjennom å endre betalingsprofil i din kontrakt med kjøper av bolig?

Vanlig struktur er 10% ved kontraktsignering og 90% ved overtagelse. Ofte blir de 10% stående på meglers klientkonto uten å benyttes i prosjektet.

Ved å endre betalingsprofil under boligkjøpskontrakt tilføres prosjektet likviditet i byggefase og byggelån kan således reduseres.

Forskuddene fra boligkjøper sikres gjennom §47 garanti ihht Buofl.

Boligkjøper finansierer forskudd gjennom lån i sin bank, som i den forbindelse overdrar rettigheter under garantien.