Om kurset:

Verneombud skal i henhold til lov og forskrift gjennomgå en obligatorisk opplæring. Dette nettkurset tar for seg verneombudets rolle, psykososialt arbeidsmiljø, fysisk arbeidsmiljø, krav i arbeidsmiljøloven og mye mer.

Inkludert: Fri support, tips, webinar og materiell gjennom vår oppfølgingstjeneste Forum for Verneombud. (12 mnd.)

Målgruppe:

Verneombud og Hovedverneombud

Merk: Kurset kan velges dersom arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om at kursomfanget er tilfredsstillende i henhold til Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Denne sier: Opplæringens varighet skal være minst 40 timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40 timer, dersom partene i fellesskap er kommet fram til at det er forsvarlig ut fra en vurdering av problemenes karakter og omfang.


Målgruppe:

  • Roller i arbeidsmiljøarbeidet
  • Lover og forskrifter
  • Verneombudsarbeidet i praksis
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Sykefraværsarbeidet
  • Arbeidsplassen /Fysisk arbeidsmiljø
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Hovedverneombud /AMU
  • Ergonomi

Omfang og varighet: Mellom 15 - 20 timer.

Pris kr 2000,- eks mva.

(Rabattert pris for Matrix-kunder)
Registrer deg her
Forsamlingssal
Verneombudskurs