2022-11-24 Rune Engeseth


Yrkesskadeforsikring og hjemmekontor

Hjemmekontor har blitt stadig mer vanlig. Mange bransjer fikk god erfaring med dette under pandemien og har valgt å videreføre ordningen. Men hva vil det si for bedriftens yrkesskadeforsikring? Gjelder den også når ansatte er på hjemmekontor?

Nye regler for hjemmekontor

Fra 1. juli 2022 kom det nye forskrifter om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem. En av endringene er at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven også vil gjelde for hjemmekontor. Forskriften krever en skriftlig avtale ved bruk av hjemmekontor, med mindre det er på grunn av pålegg eller anbefalinger fra myndighetene.

Hva er yrkesskadeforsikring?

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for alle ansatte. Bakgrunnen for dette er at man skal være beskyttet for den risiko man har ved å være på jobb. Forsikringen dekker tap og utgifter som følge av sykdom eller ulykker som skjer i arbeidssammenheng.

En yrkesskadeforsikring dekker:

  • Ved ulykke/sykdom forårsaket av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser på arbeidsplassen.
  • Sykdom som er forårsaket av arbeidet.

For at yrkesskadeforsikringen skal dekke er det et krav om at man skal være "i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden". Hvis man har mye reisevirksomhet gjennom jobben, eller har hjemmekontor, må man ta høyde for dette.

Ulykke på hjemmekontor

I utgangspunktet er arbeidstaker dekket av yrkesskadeforsikringen ved hjemmekontor på samme måte som når man er fysisk til stede på jobb. Forskjellen er at det kan være flere gråsoner i hjemmet enn på det ordinære arbeidsstedet på grunn av overgangen mellom arbeid og privat. Ved ulykke på hjemmekontor vil det dermed kunne bli en diskusjon om man var på arbeid eller ikke.

Skriftlig avtale om hjemmekontor

For å unngå unødvendige diskusjoner er det viktig med en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

En slik avtale bør omfatte:

  • Omfanget av hjemmekontor.
  • Arbeidstid for hjemmekontor.
  • Når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver, hvis dette er aktuelt.
  • Varighet for avtalen hvis den er midlertidig.
  • Eventuelle frister for å endre eller si opp avtale om hjemmekontor.
  • Eventuell prøvetid for hjemmekontor.
  • Drift og vedlikehold av utstyr.
  • Saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

Lag en avtale

Med en skriftlig avtale på plass slipper både arbeidsgiver og arbeidstaker å forholde seg til gråsoner. Ved å ta utgangspunkt i listen over kan du enkelt sette opp en avtale for bruk av hjemmekontor som svarer på den ansattes arbeidshverdag.