Agios AS - 988 632 910 - Dag Cederstolpe

AG Insurance - 921 861 753 - Andreas Gjeitrem

Forenede Forsikring AS - 997 035 208 - Erik Lykke

Forsikringshuset Vest As - 918 306 560 - Linn Sture

Garantigruppen - 927 043 750 - Hans Petter Brorson

Hordaland Forsikringssenter - 980 906 841 - Janne Solbakken

Håndverkerforsikring AS - 918 087 753 - Irene Sant

Kjeldgaard Assuranse - 921 609 140 - Allan Kjeldgård

Krogh & Foss pensjon og forsikring AS - 923 836 837 - Lars Erik Foss

Ly Forsikring AS - 996 547 639 - Alf Kigen

Midt Norge Assuranse - 914 242 754 - Tore Solberg

Møre Og Romsdal Finans & Forsikring As - 980 582 698 - Jan Kåre Tangen

Multi forsikring AS - 915 770 118 - Tom Nielsen

Norske Forsikringsagenturer - 998 715 598 - Merete Hovde

Pegasos Forsikring AS - 980 019 632 - Ove Strand

Pronans AS - 920 288 669 - Morten Moe Steinsvik

SMB Tjenester AS - 968 290 983 - Lars Berg

Viken forsikring AS - 999 529 755 - Alex Camara

Østlandet Finans og Forsikring AS - 998 745 543 - Aleksander Stavran Aas